június 03 2016 0comment
Pályázat

Otthon Melege 2016 kihirdetve

A pályázat során 1996 előtt, hagyományos technológiával készült (falazott szerkezetű, illetve vályog), és 1995. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező egy lakásos, a pályázat benyújtását megelőzően használatban lévő (lakott), legfeljebb 135 m2 fűtött alapterülettel rendelkező lakóépületek (családi házak) energetikai felújítására igényelhető támogatás.

Kik pályázhatnak?

Magyarországi lakóhellyel és magyar adóazonosító jellel rendelkező, cselekvőképes nagykorú természetes személyek, a saját tulajdonukban, vagy résztulajdonukban lévő családi ház vonatkozásában.

Támogatott korszerűsítési munkák:

  • homlokzatok és födémek hőszigetelésére,
  • homlokzati nyílászárók energia-megtakarítást eredményező cseréjére, felújítására,
  • fűtési és/vagy használati meleg víz ellátó rendszerek korszerűsítése, energia-megtakarítást eredményező felújítására,
  • megújuló energiafelhasználás kialakítására vagy növelésére:
    • napkollektoros rendszer telepítése (meleg víz előállítás és fűtésrásegítés céljából),
    • napelemes rendszer telepítése (háztartási méretű kiserőmű, áramtermelés céljából),
    • brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése

Csak megújuló energiát hasznosító rendszer telepítése esetén a pályázat keretében érintett épületnek a felújtás után a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 1. számú mellékletének III. részében foglalt követelményeknek szükséges megfelelni.

Ez azt jelenti, hogy pl. napelemes, vagy napkollektoros rendszer megvalósítása a pályázat keretén belül akkor támogatható, ha az épület energetikai tanúsítványban meghatározott összesített energetikai jellemzője a felújítás utáni állapotban, az épület A/V arányának függvényében 110-230 kWh/(m2.év) érték közé esik.

Pályázatra jogosultak köre:

Magyarországi lakóhellyel és magyar adóazonosító jellel rendelkező, cselekvőképes nagykorú természetes személyek, a saját tulajdonukban, vagy résztulajdonukban lévő családi ház vonatkozásában.

Elérhető támogatás mértéke:

A vissza nem térítendő támogatás mértéke a beruházás megvalósításával elérhető, energetikai tanúsítvánnyal igazolt szén-dioxid (CO2) kibocsátás megtakarítás alapján kerül kiszámításra. Minden megtakarítható CO2 kg/év egységre 900,- Ft támogatás igényelhető.

Napelemes rendszer megvalósítása esetén 1 kWp névleges teljesítményű napelemmel Magyarország területén megközelítőleg évi 1100 kWh villamosenergia állítható elő. 1 kWh villamosenergia előállítása Magyarországon kb. 0.365 kg CO2 kibocsátást eredményez, így 1100 kWh napelemmel előállított villamosenergiával évi kb. 400 kg CO2 kibocsátás takarítható meg. 1 kWp névleges teljesítmény megvalósítása esetén tehát maximum 360.000 Ft támogatás igényelhető.

agnes-zoldi

Write a Reply or Comment